Regulament de Organizare și Funcționare al Parcării (fără plată) – Roman Value Centre

Prin prezentul Regulament al Parcarii, ROMAN VALUE CENTRE SRL, in calitate de proprietar al Centrului Comercial ROMAN VALUE CENTRE („Centrul comercial”), stabileste regulile generale care trebuie respectate de catre toti vizitatorii Centrului Comercialsi, cu precadere, de catre conducatorii de (auto)vehicule care folosesc parcarea Centrului Comercial.

Spațiile destinate parcării din cadrul Centrului Comercial sunt proprietate privată, cu regim de circulație de drum public unde se aplică regulile de circulație prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (OUG nr. 195/2002), Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și regulile prevazute in acest Regulament.

Prin intrarea in parcarea Centrului Comercial, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament si indicatoarele rutiere instalate.

PREVEDERI GENERALE

 1. In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate pentru stationarea (auto)vehiculelor in partea exterioara, pe terenul situat in vecinatatea Centrului Comercial, delimitate prin marcaje specifice.
 2. Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul, astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu ingreuneze/ impiedice ocuparea locurilor de parcare aflate in imediata apropiere.
 3. Programul de functionare a Parcarii este urmatorul:

Luni – Duminica in intervalul orar 07:00-24:00 cu exceptia clientilor cazinoului „Don Cash”.

 1. În cazul autovehiculelor parcate cu încălcarea prezentului Regulament, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, pe cheltuiala proprietarului/ conducătorului auto, care va suporta toate costurile aferente.

Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de catre agenţii de pază sau alţi angajaţi ai Centrului Comercial, autovehiculele urmand a fi fotografiate in vederea dovedirii incalcarii prezentului Regulament de catre conducatorii auto.

REGULILE DE CIRCULATIE SI PARCARE

Parcarea autovehiculelor în spațiile destinate parcării din Centrul Comercial presupune acceptarea de către conducătorii de autovehicule a prezentului Regulament al Parcării, precum și respectarea de către conducătorii autovehiculelor a regulilor de circulație și de parcare.

 1. Aducerea la cunoștința publică a prezentului Regulament se face prin afișarea acestuia la intrarea în Parcare.
 2. Intrarea in parcare reprezinta acordul tacit al conducatorului auto privind aplicarea integrala a dispozitiilor prezentului Regulament.
 3. Administratia Centrulului Comercial va duce la indeplinire prezentul Regulament si va pune in executare masurile tehnico-administrative conform dispozitiei politistului rutier. In cazul in care se incalca prevederile legale in vigoare, Administratia Centrulului Comercial va informa organele abilitate ale statului in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.
 4. Administrația Centrului Comercial nu este responsabilă pentru nicio consecinţă imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, de orice natura, ca urmare a nerespectării prezentului Regulament.
 5. Parcarea este destinată numai autovehiculelor fără remorci, cu masa mai mica de 3.5 tone, și care au o înălțime maxima de 2,10 metri. Administratia Centrulului Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcarii, la latitudinea sa, cum ar fi, dar fara limitare, autovehicule cu gabarit depasit sau cu functionalitate improprie utilizarii parcarii Centrului Comercial.
 6. Conducătorul autovehicului are obligația să parcheze autovehiculul în spațiul destinat parcării și să respecte cu atenție toate semnele de circulație interne din Parcare.
 7. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimaţie eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ.
 8. Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga si accepta sa nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atat parcarii, cat si utilizatorilor acesteia.
 9. ESTE INTERZIS:

a) accesul vehiculelor cu tracțiune animală, a autovehiculelor cu remorcă, a remorcilor, a oricarui vehicul, obiect sau amsamblu care serveste unor scopuri publicitare;

b) accesul autovehiculelor dotate cu instalații GPL;

c) accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare pe alt traseu decat cel special destinat de catre Administratia Centrului Comercial in acest scop;

d) utilizarea locurilor marcate rezervate autovehiculelor persoanelor cu mobilitate redusă, de către persoane care nu se află într-o astfel de situație;

e) parcarea autovehiculelor în afara zonelor marcate;

f) să utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerşetoriei;

g) să efectueze testări, curse, intreceri și drifturi cu (auto)vehicule;

h) să distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;

i) să organizeze în parcare reuniuni politice sau publice, greve, spectacole, activități comerciale, sportive sau alt fel de activități fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;

j) sa polueze cu substante inflamabile, periculoase ori de natura organica;

k) sa desfasoare sesiuni foto profesionale fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;

l) sa campeze in parcare si sa organizeze picnicuri, sporturi sau alte activitati in interiorul parcarii;

m) staționarea autovehiculelor în dreptul intrărilor sau a căilor de acces;

n) efectuarea de reclame, de orice natură, în orice mod, în incinta Parcării;

o) este interzisa orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice cale, cu exceptia cazurilor in care exista aprobarea prealabila in scris a Administratiei Centrului Comercial;

p) expunerea spre vânzare a autovehiculului în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administraţiei Centrului Comercial

q) sa deterioreze parcarea sau orice elemente ale acesteia.

 1. Perioada maximă de timp în care un autovehicul poate staționa în parcare este de 72 (șaptezecișidouă) de ore. După acest interval, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, cu suportarea de către proprietarul/conducatorul auto a tuturor costurilor aferente.  
 2. Conducătorul auto si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor au obligația să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile reprezentantilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct răspunzători de eventualele prejudicii produse.
 3. Este strict interzis conducătorilor de autovehicule, însoțitorilor sau vizitatorilor să lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.
 4. Este interzis a se lăsa în autovehicul animale nesupravegheate, substanțe inflamabile/periculoase ori alte obiecte periculoase.
 5. Conducătorii de autovehicule au obligația să nu lase la vedere, în autovehicule, obiecte de valoare. Administrația Centrului Comercial Roman Value Centre nu răspunde de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc în Parcare ca urmare a nerespectarii acestei obligatii. La parcarea (auto)vehiculelor, conducătorul este obligat să îşi asigure bunurile lăsate în interiorul (auto)vehiculului, prin închiderea și blocarea uşilor, capotelor, motorului, portbagajului, geamurilor, trapei, buşonului rezervor etc., Administrația Centrului Comercial nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.
 6. Conducătorul de autovehicul are obligația să nu execute lucrări de întreținere, mentenanta sau reparații, lucrări de cosmetizare, lucrări de deszăpezire sau a altor activitati de acest gen aferente autovehiculelor, în cadrul Parcării.
 7. Conducătorii de autovehicule au obligația să nu staționeze/parcheze niciun (auto)vehicul (inclusiv orice dispozitive de deplasare pe roți, indiferent de modul de acționare: manual sau electric, precum biciclete, motociclete, trotinete, segway, role, hoverboard) pe partea carosabilă, pe spațiile verzi, pe trotuare sau zone pietonale, pe piațete pietonale, în dreptul căilor de acces, în dreptul trecerilor de pietoni, în intersecții, pe spațiile destinate persoanelor cu handicap, și oriunde în afara spațiilor amenajate și semnalizate ca fiind locuri de parcare pentru tipul respectiv de (auto)vehicul.
 8. Pentru evitarea degajarii noxelor, conducătorul de autovehicul are obligația de a opri motorul autovehicului, în timpul staționării sau parcării.
 9. Viteza maximă de circulație a autovehiculelor în cadrul Parcării este de 5 km/oră.
 10. Conducerea repetata a autovehiculului cu viteza in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respectiv.
 11. Fiecare conducător de autovehicul are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.
 12. Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a interzice accesul persoanelor/conducătorilor auto care nu respectă prevederile Regulamentului Parcarii.
 13. Conducătorii de autovehicule au obligația să acorde atenţie semnificaţiei indicatoarelor instalate în perimetrul Parcării și a Centrului Comercial Roman Value Centre, tuturor informaţiilor afişate, precum şi indicaţiilor agenţilor de pază, reprezentanţilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu şi se obligă să nu întreprindă nicio acţiune ce ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea sau bunurile lor si a altor persoane.
 14. Conducătorul (auto)vehiculului şi ceilalţi ocupanţi ai (auto)vehiculului vor menţine curăţenia la locul de parcare şi nu vor depozita niciun fel de materiale în parcare, deşeurile fiind aruncate în coşurile de gunoi instalate.
 15. Administrația Centrului Comercial Roman Value Centre nu răspunde de accidentele sau orice alte incidente suferite de utilizatorii parcării/conducătorii autovehiculelor ca urmare a neatenției, ca urmare a folosirii inadecvate (sau din orice alte motive) usilor ori a altor echipamente, instalații sau alte asemenea aparținând parcării sau Centrului Comercial.
 16. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii si/sau altor autovehicule sau imobilului, precum și instalațiilor sau echipamentelor aparținând sau cele care deservesc parcarea sau Centrul Comercial de către conducătorii auto sau de alți utilizatori ai parcării în timpul deplasării ori staționării în incinta parcării, vor fi suportate integral de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administrației si/sau a Proprietarului Centrului Comercial Roman Value Centre.
 17. În situația în care un autovehicul este parcat necorespunzător sau pe o perioadă mai mare de 72 (șaptezecișidouă) de ore consecutive, sau în cazul în care un autovehicul este parcat pe un spațiu nedelimitat ca loc de parcare sau care nu este destinat parcării autovehiculelor (inclusiv cazul în care un autovehicul este parcat pe o bordura și restricționează circulația în perimetrul respectiv), Administrația Centrului Comercial va sesiza autoritățile competente pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
 18. Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta Parcării.
 19. Proprietarul/Administratorul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor, inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile sau persoanele lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare. Parcarea Centrului comercial este supravegheata video. Imaginile video surprinse de camerele de luat vederi vor fi puse la dispozitia autoritatilor publice, in conditiile legii.
 20. În funcţie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situaţii excepţionale, Administrația Centrului Comercial poate restricţiona temporar accesul în parcarea exterioară.
 21. Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii sau livrarii, precum si celor care efectueaza servicii de taximetrie.

AUTOVEHICULE ABANDONATE

Se considera abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depaseste 3 zile calendaristice consecutive.

Autovehiculelor abandonate in parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare.

DISPOZITII FINALE

Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a parcarii Centrului Comercial si legislatia rutiera in vigoare, in caz contrar urmand a se aplica prevederile specifice din Regulament si/sau din legislatia aplicabila, cu aplicarea sanctiunii corespunzatoare.

Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament fara o notificare prealabila.

Prezentul Regulament si/sau extrase ale acestuia, dupa caz, vor fi afisate la intrarile si in interiorul parcarii, precum si pe website-ul www.romanvaluecentre.ro   

ROMAN VALUE CENTRE S.R.L.